2008-05-08

Mieszkańcy Dębicy walczą o kanalizację

    
       21 lutego 2008 r. Dębiczanie zaprosili posłów i senatorów do miejskiego ratusza, by poprosić ich o pomoc w odzyskaniu pieniędzy na budowę kanalizacji i wodociągów. Ich niepokój wzbudziła decyzja nowej minister rozwoju regionalnego, Elzbiety Bieńkowskiej (PO), która skreśliła projekt z listy przeznaczonej do dofinansowania. - Napisaliśmy petycję do ministerstwa, spotykamy się z posłami i senatorami, jeśli to nie pomoże to zablokujemy krajową "czwórkę”- grożą mieszkańcy Dębicy.Wartość inwestycji szacowana jest na 40 mln zł.
              Z 30 zaproszonych gości, w ratuszu zjawiło się tylko sześcioro. Wśród nich była posłanka Renata Butryn, która nie oszczędziła władz lokalnych: Dębica przegapiła swoją szansę na kanalizację już kilka lat temu, kiedy mogła sie przyłączyć do innych gmin i uczestniczyć w „Programie poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki”. Miasto do projektu nie przystapiło - mówi. I dodaje: Teraz trzeba startować w konkursach, a nie liczyć na to, że dębicki projekt zostanie wciągnięty na listę”.Wszyscy obecni na spotkaniu posłowie i senatorowie zgodnie zapewniali, że pomogą Dębicy w odzyskaniu pieniędzy. Na dowód tego podpisali się pod pisemnym zobowiązaniem za lobbowaniem dębickiego projektu.

                                                                                                                                                                                             Źródło: Nowiny