O mnie
RENATA CELINA BUTRYN (z domu Mierzwa, ur. 31 maja 1959 w Dębicy) –

Poseł na Sejm RP VII kadencji, polityk, działaczka społeczna, zaangażowana w rozwój Stalowej Woli i Podkarpacia. Jak mówi o sobie nie jest nikim nadzwyczajnym, stara się robić to, co do niej należy. „Mimo wszystko, każdy dzień zaczynać z uśmiechem i trzymać się blisko ludzi, którzy umieją się cieszyć prostymi rzeczami” – to jej motto życiowe.


KRÓTKA HISTORIA

Po raz pierwszy została wybrana jako reprezentantka mieszkanców Podkarpacia na Wiejskiej z ramienia Platformy Obywatelskiej w 2007 roku. Uzyskała wtedy mandat poselski otrzymując w okręgu rzeszowskim 10 940 głosów. Ponownie wyborcy zaufali jej 9 października 2011 roku. 7 listopada 2011 roku otrzymała zaświadczenie o wyborze i oficjalnie została posłem VII kadencji. Działalność polityczną zaczęła w 2002 roku jako radna powiatu stalowowolskiego z ugrupowania Sprawiedliwość i Praworządność. W latach 2002-2006 pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Stalowowolskiego. Jest dyplomowanym nauczycielem języka polskiego. Uczyła tego przedmiotu w Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli. Zrobiła wszystkie stopnie specjalizacji zawodowej.

Lata młodości spędziła w Dębicy, gdzie się urodziła. Ukończyła Szkołę Podstawową nr 1 i renomowane Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy. Studia ukończyła na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 1983 r. uzyskała tytuł magistra po obronie pracy zatytułowanej "Konstrukcja wątków erotycznych w twórczości Stefana Żeromskiego".  Promotorem pracy była prof. dr hab. Maria Podraza - Kwiatkowska, czynny członek Polskiej Akademii Umiejętności, laureatka m.in. medalu "Zasłużony Kultury Polskiej - Gloria Artis", czyli najwyższego polskiego odznaczenia przyznawanego w dziedzinie kultury, nadawanego osobom wyróżniającym się w twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego. Zrobiła również specjalizację - filmoznawstwo. Na studiach poznała swojego męża Andrzeja, studenta Akademii Górniczo-Hutniczej. Jest matką dwojga dorosłych dzieci - Łukasza i Joanny. Rodzinę uważa za swój największy sukces.

 

KSIĄŻKI, JAZZ I DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA


Zawsze czytała dużo książek, które traktuje jako miłość swojego życia. Powraca do niektórych przeczytanych w młodości, gdyż uważa, że ich odbiór uzależniony jest od wieku. Jedną z nich jest "Krystyna córka Lavransa" Sigrid Undset. Ulubioną książką na całe życie jest natomiast „Mistrz i Małgorzata” Michaiła Bułhakowa, pisarzem zaś Ryszard Kapuściński. Imponują jej cechy Ani z Zielonego Wzgórza: niezwykła wrażliwość, determinacja i promieniująca szlachetność. Lubi słuchać jazzu. Zawsze stara się być profesjonalistką.

Działalność społeczną rozpoczęła już w szkole podstawowej, kiedy działała w PCK. Na studiach była wolontariuszem przy Niezależnym Związku Studenckim, brała udział w manifestacjach oraz strajkach, związanych z walką o odzyskanie niepodległości Polski, kolportowała nielegalną literaturę oraz ulotki. Jako posłanka również stara się być aktywna. Została współorganizatorką wystawy poświęconej chorobom nowotworowym kobiet pt. „Niejedna z jedną” oraz projektu „Bądź zdrowa, Mamo. Zbadaj się!” pod hasłem: „Chroń to, co najcenniejsze!”. Wspiera kobiety oraz organizacje pozarządowe – wraz z innymi posłankami przygotowała konferencję „Kobieta aktywna” w Rzeszowie, a także współtworzyła konferencję dotyczącą przekazywania im jednego procentu. Jak podkreśla: „Aby rządzić, a nie zarządzać ludźmi, trzeba umieć słuchać innych. Kto umie słuchać, ten podejmuje właściwe decyzje i ma zdolność krytycznej autorefleksji, nie rządzi ponad innymi, nie gubi się na szczytach”.