2008-05-08

Poseł Renata Butryn zabiega o drogi szybkiego ruchu

        13 marca 2008 roku na posiedzeniu Parlamentu RP, posłanka Renata Butryn w swoim sejmowym wystąpieniu nawiązała do Stalowej Woli.  
    
Pozytywnie oceniła działania lokalnych włodarzy miasta, podkreślając, że Stalowa Wola jest największym ośrodkiem przemysłowym i drugim co do wielkości ośrodkiem akademickim w województwie podkarpackim. Zwróciła jednak uwagę, że pokonanie największych trudności, będących jednocześnie barierami rozwoju nie tylko Stalowej Woli, ale i całego liczącego około dwieście tysięcy mieszkańców regionu, leży poza możliwościami miasta. Wyjaśniła, że niezwykle ważne znaczenie ma budowa i lokalizacja dróg ekspresowych : S19 i S74.
 - Przyspieszenie ich budowy na odcinkach przechodzących w pobliżu Stalowej Woli ma zasadnicze znaczenie dla pełnego wykorzystania tego miasta jako bieguna wzrostu gospodarczego województwa podkarpackiego, choć nie tylko, bo gospodarcze i edukacyjne oddziaływanie Stalowej Woli rozciąga się także na województwa lubelskie i świętokrzyskie - mówi posłanka Renata Butryn - Takie miasta jak Stalowa Wola liczą przede wszystkim na własne siły. Nie zwalnia to jednak rządu i parlamentu Rzeczypospolitej od szybkiego sprawnego rozwiązywania tych problemów, które hamują rozwój Stalowej Woli, a które leżą wyłącznie w kompetencji rządu i parlamentu- dodaje.