2010-10-17

Spotkanie z Wiceministrem MSWiA w sprawie likwidacji szkód powodziowych

Spotkanie z Wiceministrem MSWiA w sprawie likwidacji szkód powodziowych
W dniu 13 października 2010 roku w sali narad Urzędu Gminy Dębica odbyło się spotkanie poszkodowanych przez majowo-czerwcową powódź oraz osuwiska mieszkańców Gminy Dębica z Wiceministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Panem Tomaszem Siemoniakiem, Panią Poseł Rentą Butryn, Panią Wicewojewodą Podkarpackim Małgorzatą Chomycz przy udziale Wójta Gminy Dębica Stanisława Rokosza. Było to już kolejne spotkanie w tym roku dotyczące usuwania skutków powodzi. Wizyta tak kompetentnych osób uzasadniona była dużym stopniem komplikacji problemów, a jej celem było wypracowanie rozwiązań najbardziej trudnych i skomplikowanych przypadków. Podczas krótkich wystąpień zaproszeni goście zgodnie uspakajali poszkodowanych, że pieniędzy na odszkodowania, zasiłki oraz roboty budowlane, a w tym przypadku niezbędne dokonywanie jest drenaży wokół budynków mieszkalnych nie zabraknie. Największym sukcesem tego spotkania uznać można fakt, iż rozwiązano bardzo skomplikowany i trudny problem dotyczący przyznania pomocy dla poszkodowanej rodziny z Zawady. Wiceminister rządu zapewnił, iż nawet przypadkach gdzie osuwisko nie uszkodziło fizycznie domu, ale istnieją realne przesłanki jego zagrożenia w przyszłości przyznawane będą na wniosek Gminy fundusze na ich zabezpieczanie. Do tej pory ustawa nie przewidywała możliwości udzielania pomocy w tych przypadkach.


Innym bardzo trudnym do rozwiązania problemem występującym na terenach Gminy Dębica omawianym na spotkaniu, jest możliwość sfinansowania drenaży opaskowych odwadniających teren oraz przeciwdziałających powstawaniu kolejnych osuwisk, do wykonania, których zobowiązywani są właściciele posesji przez PINB w Dębicy w wydawanych decyzjach. Mieszkańcy zostali zapewnieni przez Wiceministra, że poczynione zostały prace nad odpowiednim dostosowaniem dziś obowiązujących przepisów prawnych tak, aby istniała możliwość przydzielania pieniędzy na ten cel.

Należy podkreślić duże zaangażowanie Pani Poseł Renaty Butryn w sprawie likwidacji szkód powodziowych w Gminie Dębica, które przynosi wymierne efekty w postaci rozwiązania kolejnych problemów zarówno na zebraniach jak i w kontaktach osobistych bezpośrednio z Panią Poseł. Wiceminister Pan Tomasz Siemoniak wielokrotnie podkreślał, że starania Wójta Gminy Dębica o pozyskiwanie pomocy dla dotkniętych przez powódź mieszkańców są aktywnie wspierane przez Panią Poseł. Tak dobra i zgodna współpraca władz poszczególnych szczebli administracji państwowej i samorządowej stanowi przykład godny naśladowania. Fakt ten sprawia, iż dobro mieszkańców Gminy Dębica „leży na sercu” nie tylko Wójtowi Rokoszowi, ale również wymienionym przedstawicielom najwyższych władz państwowych, czego wyrazem jest druga w ciągu czterech miesięcy wizyta Wiceministra Siemoniaka na terenie gminy.

żródło: www.ugdebica.pl