2010-11-10

Siedem filarów Stalowej Woli

Robert Fila kandydat na prezydenta Stalowej Woli zaprezentował siedem filarów niezbędnych do rozwoju miasta. Na konferencji prasowej obecna była posłanka Renata Butryn, która przedstawiła pozytywną energię Stalowej Woli - kobiety startujące z list PO. Głos zabrał również Zbigniew Cholewiński - ubiegający się o miejsce w Radzie Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Siedem filarów dla Stalowej Woli

1. Nowoczesny ośrodek gospodarczy:

•       Pozyskanie i uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych,

•       Powiększenie obszaru Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Stalowej Woli,

•       Poprawa infrastruktury drogowej na obszarze strefy, oraz skomunikowanie jej z obwodnicą miasta,

•       Budowa drugiego etapu Inkubatora Technologicznego przy współudziale ARP,

•       Nowoczesna promocja gospodarcza  ukazująca Stalową Wolę jako ośrodek  nowoczesnej gospodarki i przyjazny inwestorom,

•       Utworzenie Centrum Obsługi Inwestora w Urzędzie Miasta,

•       Nawiązanie współpracy z instytucjami odpowiedzialnymi za przyciąganie inwestorów.

2. Rozwój budownictwa mieszkaniowego:

•       Przygotowanie i wdrożenie strategii budownictwa mieszkaniowego ,

•       Pozyskanie i uzbrojenie nowych terenów pod budownictwo wielorodzinne,

•       Rozwój budownictwa społecznego (nowa formuła TBS),

•       Otwarcie na nowoczesne budownictwo realizowane przez deweloperów, będące alternatywą dla budowy domów poza granicami Stalowej Woli.

3. Edukacja:

•       Utrzymywanie przez Miasto sieci przedszkoli publicznych, oraz stwarzanie warunków do powstawania przedszkoli prywatnych,

•       Pomoc w tworzeniu grup przedszkolnych jako sposób wzbogacenia oferty edukacyjnej dla rodziców przedszkolaków,

•       Wspieranie kierunków studiów na uczelniach wyższych w Stalowej Woli, które zapewniają możliwość pracy w regionie,

•       Współpraca szkół ponadgimnazjalnych z uczelniami wyższymi, udział w zajęciach na tych uczelniach, możliwość uczęszczania uczniów szczególnie uzdolnionych na wykłady dla studentów oraz umożliwienie odbywania atrakcyjnych praktyk uczniowskich dających możliwość bezpośredniego kontaktu z nowoczesnymi technologiami,

•       Utworzenie Biura Aktywizacji Uczniów, Studentów i Absolwentów – jednostki współpracującej z lokalnymi ośrodkami szkolnymi i akademickimi, w celu ułatwienia odbycia stażu, praktyki, udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe i  promujące przedsiębiorczość zwłaszcza związaną z nowymi technologiami.

4. Sport:

•       Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych, dokończenie modernizacji stadionu lekkoatletycznego, budowa stadionu piłkarskiego, odbudowa urządzeń sportowych na terenie szkół tj. bieżnie, skocznie w dal, boiska do siatkówki itp..

•       Powołanie Społecznej Rady Sportu przy Urzędzie Miasta w Stalowej Woli i przy Starostwie Powiatowym oraz wypracowanie spójnego regulaminu stypendiów sportowych,

•       Poszerzenie ofert zajęć pozalekcyjnych z wychowania fizycznego we wszystkich szkołach o różne dyscypliny (np. pływanie, tenis ziemny, wspinaczkę, aerobik, taniec, sporty walki, szachy itp.), które będą dofinansowane ze środków samorządów i środków unijnych,

•       Budowanie marki miasta w oparciu o sukcesy i jakość drużyn sportowych,

•       Rozwój sportu amatorskiego, dzieci młodzieży jak i dorosłych.

5. Infrastruktura miejska:

•       Przebudowa i zagospodarowanie Parku Miejskiego oraz wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie  nim,

•       Budowa muszli koncertowej w Parku,

•       Rewitalizacja Rozwadowa,

•       Wprowadzenie wspólnie ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi i pozostałymi Zarządcami programu  pn. „Bezpieczne Place Zabaw”,

•       Unowocześnienie taboru samochodowego ZMKS oraz infrastruktury służącej pasażerom,

•       Przebudowa kompleksu odkrytych basenów, zwiększenie dostępności basenów oraz  pozostałych obiektów MOSiR dla mieszkańców.

•       Remont Miejskiego Domu Kultury i uczynienie z niego nowoczesnego centrum kultury.

6. Bezpieczeństwo i zdrowie:

•       Współpraca z Policją, Spółdzielniami, Zarządcami nieruchomości  oraz stowarzyszeniami w celu wytypowania miejsc szczególnie niebezpiecznych i zamontowanie tam monitoringu,

•       Likwidacja miejsc zakrzaczonych i tzw. „ciemnych zaułków”, prześwietlenie przestrzeni miejskiej celem poprawy bezpieczeństwa.

•       Finansowanie ponadnormatywnych patroli Policji,

•       Wprowadzenie monitoringu parku i placów zabaw,

•       Uruchomienie programu ścieżek biegowych oraz ścieżek Nordic Walking jako podstawy promocji zdrowego stylu życia,

•       Budowa dobrej marki stalowowolskiego szpitala, podjęcie próby utworzenia oddziału chemioterapii,

•       Utworzenie w „ambulatorium” oddziału opieki długoterminowej.

7. Współpraca:

•       Demokratyzowanie podejmowanych decyzji, szczególnie w sprawach drażliwych  i ważnych dla mieszkańców, odwoływanie się do formuły konsultacji społecznych i wysłuchanie każdej ze stron.

•       Szukanie przyjaciół Stalowej Woli i Powiatu oraz skupianie się na rozwiązywaniu problemów zamiast sztucznego tworzenia ich.

•       Współpraca z innymi samorządami i instytucjami. Dla nas nie liczy się opcja polityczna, kolor skóry czy wyznanie. Chcemy dobra Stalowej Woli i powiatu i o to będziemy walczyć odkładając na bok swoje ambicje, sympatie, bądź antypatie.