2010-12-27

Minister Jarosław Duda docenił Koło Dębickie Towarzystwa Pomocy

Minister Jarosław Duda docenił Koło Dębickie Towarzystwa Pomocy

Anna Wójcik - Prezes Zarządu Koła Dębickiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta otrzymała wyróżnienie od Jarosława Dudy - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. "Dobra praktyka aktywnych form pomocy - edycja 2010r." - taką nazwę nosi nagroda, jaką dostała Pani Prezes.

Wyróżnienie to jest docenieniem wyjątkowej działalności na rzecz pomocy słabszym i potrzebującym. Pani Anna Wójcik jest altruistką, która solidaryzuje się z osobami bezdomnymi. Jej zaangażowanie i trud wkładne w prowadzenie ośrodka zostały nareszcie zauważone i nagrodzone. Pani Poseł Renata Butryn pogratulowała Laureatce i podziękowała jej za każdy dzień wyjątkowej pracy.