2011-02-21

Minister Plocke: Polska gra w pierwszej lidze europejskiej

Minister Plocke: Polska gra w pierwszej lidze europejskiej

Kazimierz Plocke – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi spotkał się w Stalowej Woli z rolnikami, sołtysami i władzami samorządowymi z powiatów stalowowolskiego i niżańskiego oraz gmin: Nowej Dęby, Gorzyc i Grębowa. – Jesteśmy największym beneficjentem Unii Europejskiej – powiedział minister - Potrzebujemy wewnętrznego przekonania, że nie jesteśmy gorsi od innych. Polska gra w pierwszej lidze europejskiej – dodał.

Konferencję pn. „Rozwój obszarów wiejskich” zorganizowali posłanka Renata Butryn i Robert Fila – Starosta Powiatu Stalowowolskiego z pomocą Podkarpackiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. – Na Podkarpaciu część pieniędzy nie została w pełni wykorzystana. Rolnicy potrzebują wsparcia zarówno pod względem finansowym, jak i informacyjnym – podkreśliła posłanka. Pani poseł zachęciła młodych rolników do zakładania mikroprzedsiębiorstw. Minister  powiedział, że patrzy z nadzieją na młodych. – To oni zastąpią nas w przyszłości. Muszą więc znaleźć swoje miejsce na rynku pracy – dodał.

 

Minister zaznaczył, że musimy mieć poczucie dumy. – Potrzebujemy wewnętrznego przekonania, że nie jesteśmy gorsi od innych. Polska gra w pierwszej lidze europejskiej. Na rozwój rolnictwa przekazano ze środków unijnych łącznie z budżetem państwa ok. 160 mld zł, z czego ok. 80 mld zł na obszary wiejskie – dodał minister. Zapewnił, że Polska pozyskane pieniądze wykorzysta w stu procentach.

 

PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ

Minister Plocke podkreślił, że rząd polski będzie zabiegał o to, aby polska wieś była nadal objęta Wspólną Polityką Rolną UE. Rybołówstwo i działania promujące polską żywność będą priorytetami do realizacji w tym roku. – Chcemy zwiększyć również ilość pieniędzy na rozwój obszarów wiejskich, meliorację wodną czy energię odnawialną – dodał. Nowością będzie przekazywanie dotacji na meliorację tylko na konkretne działania z nią związane. Zabezpieczone mają być także środki na kredyty inwestycyjne oraz tzw. kredyty klęskowe.

 

Rolnicy muszą wiedzieć, jakie mają możliwości rozwoju, także tego dotyczącego działań pozarolniczych, i o jakie dotacje mogą się starać z programów unijnych – podkreśliła posłanka Renata Butryn. Zaproszeni urzędnicy z Podkarpackiego Oddziału ARMiR zaprezentowali więc tematy:


Modernizacja gospodarstw rolnych - środki, jakie może rolnik pozyskać w Agencji -

– Marek Ordyczyński - Dyrektor Podkarpackiego Oddziału ARMiR

Wspieranie działalności pozarolniczej -

– Mirosław Grabowski – główny specjalista Podkarpackiego Oddziału ARMiR

Normy i wymogi wzajemnej zgodności na 2011 rok –

- Ryszard Sajecki - Zastępca Kierownika Biura Powiatowego ARMiR w Stalowej Woli

Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzanie odpowiednich działań zapobiegawczych -

- Magdalena Majewska - główna specjalistka Podkarpackiego Oddziału ARMiR