2011-03-14

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego odwiedził Politechnikę Rzeszowską

Posłanka Renata Butryn uczestniczyła w Walnym Zgromadzeniu Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii w Politechnice Rzeszowskiej. "Przemiany strukturalne Polski Wschodniej", "Innowacyjny klaster przemysłowy", "Przedsiębiorczość akademicka- dylematy rozwoju" - to tylko kilka z podjętych tematów podczas obrad.

- Rzeszów jest dobrym przykładem, że program Polski Wschodniej, udaje się nadzwyczajnie – tak o Podkarpaciu mówił Przewodniczący Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek. Podkreślił, że region ten jest nowoczesny i innowacyjny. - PE jest zdecydowanie za utrzymaniem polityki spójności, a nawet za jej rozszerzeniem, szczególnie w kierunku konkurencyjności w Unii - dodał profesor.

 

CO TO JEST POLSKA IZBA GOSPODARCZA ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII?

Głównym celem działalności Izby jest stymulacja rozwoju przedsiębiorczości opartej na wiedzy oraz wszechstronna pomoc jej Członkom w osiągnięciu komercyjnego sukcesu podejmowanych przez nich projektów innowacyjnych w obszarze zaawansowanych technologii. Izba została założona 3 lata temu z inicjatywy Politechnik Warszawskiej i Wrocławskiej oraz Wojskowej Akademii Technicznej, przy poparciu ministrów gospodarki oraz szkolnictwa wyższego i nauki. Przewodniczy jej prof. Jerzy Buzek.