2011-05-05

Wyjątkowy dzień w Łazorach

Wyjątkowy dzień w Łazorach

Dla mieszkańców Łazor 3 maja był wyjątkowym dniem nie tylko ze względu na 220. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Odbyła się również uroczystość poświęcenia wyremontowanej remizy strażackiej. W wydarzeniu tym udział wzięli posłanka Renata Butryn oraz władze samorządowe z powiatu niżańskiego - Starosta Niżański czy Wójt Harasiuk.

Pani poseł podziękowała strażakom za ich służbę, podkreślając, że niezwykle cenna jest ich społeczna misja niesienia pomocy człowiekowi w potrzebie. Remiza będzie ważna nie tylko ze względu na pracę OSP. Stanie się także ośrodkiem kulturalnym mieszkańców Łazor.