2011-10-03

Spotkanie z kadrą inżynieryjno-techniczną

Spotkanie z kadrą inżynieryjno-techniczną

Pani poseł Renata Butryn spotkała się w Hotelu Hutnik ze stalowowolską kadrą inżynieryjno-techniczną. Udział w nim wziął również Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Zygmunt Cholewiński. Przedstawiony został program wyborczy kandydatów dotyczący konkretnych działań, które przyczynią się do rozwoju naszego regionu.


Wśród nich wymienić można:


- wspieranie rozwoju specjalnych stref ekonomicznych,

- tworzenie klastrów jak Dolina Lotnicza,

-działania na rzecz rozwoju małych i średnich firm, co zaskutkuje powstawaniem nowych miejsc pracy,

-wspieranie rozwoju przemysłu obronnego (Huta Stalowa Wola, "Dezamet" Nowa Dęba, zakłady w Mielcu),

-rozwój uczelni i nowoczesnych myśli technologicznych,

-walka z bezrobociem, szczególnie wśród młodych ludzi wchodzących na rynek pracy,

-przemyślania organizacja staży,

-dalszy rozwój infrstruktury drogowej,

-konstuktywny program rozwoju budownictwa mieszkaniowego.