2011-12-01

Działa już Parlamentarny Zespół ds. Energetyki

Działa już Parlamentarny Zespół ds. Energetyki

Pani Poseł Renata Butryn będzie pracować nie tylko w Komisji Ustawodawczej i Komisji Obrony Narodowej, ale także w Parlamentarnym Zespole ds. Energetyki. W Zespole będzie mogło wykazać się 35 posłów i 7 senatorów. W pierwszej kolejności Zespół zajmie się liberalizacją rynku gazu, aspektami związanymi z rozwojem energetyki jądrowej oraz możliwościami wydobycia i potencjalnymi zagrożeniami gazu łupkowego. Kontynuowane będą także prace rozpoczęte w poprzedniej kadencji nad inteligentnymi sieciami i regulacjami prawnymi z tym związanymi.