2012-01-05

Europosłanka Elżbieta Łukacijewska w Stalowej Woli

Europosłanka  Elżbieta Łukacijewska w Stalowej Woli

5 stycznia 2012 roku w Stalowej Woli gościła Poseł Parlamentu Europejskiego z Podkarpacia Elżbieta Łukacijewska. Europosłanka, w towarzystwie Poseł Renaty Butryn, spotkała się z uczniami stalowowolskich szkół średnich ( Zespół Szkół Ogólnokształcących przy ul. Staszica, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. gen. Wł. Sikorskiego) oraz ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Tematem spotkania  była „Unia Europejska – szanse i zagrożenia”. Słuchacze UTW działającego przy MDK w Stalowej Woli mieli okazje zapoznać się z problematyką unijną oraz funkcjonowaniem Parlamentu Europejskiego. Poseł Renata Butryn jako członek Parlamentarnego Zespołu ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku podkreśliła znaczenie idei Uniwersytetów Trzeciego Wieku i korzyści, jakie przynosi działalność tych placówek, nie tylko dla słuchaczy, ale również dla młodego pokolenia. Z kolei w szkołach średnich odbyły się  spotkania edukacyjne dla młodzieży w ramach cyklu „Parlament Europejski bez tajemnic", organizowane przez poseł Łukacijewską we współpracy z Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej w Rzeszowie. Zgromadzeni uczniowie  poznali historię, zasady  funkcjonowania Unii Europejskiej oraz najważniejsze wyzwania, którym musi ona sprostać, zwłaszcza w okresie kryzysu gospodarczego. Ponadto Poseł Elżbieta Łukacijewska podzieliła się z młodzieżą swoimi doświadczeniami z przebiegu pracy jako członka Komisji Rozwoju Regionalnego. Uczniowie zapoznali się również z pracami nad budżetem UE na rok 2012, oraz możliwościami, jakie stwarza młodym ludziom UE.