2012-01-20

PRZEKAZANIE DOWODZENIA W 16 BATALIONIE SAPERÓW W NISKU

PRZEKAZANIE DOWODZENIA W 16 BATALIONIE SAPERÓW W NISKU

W piątek, 20-go stycznia, w 16 Batalionie Saperów w Nisku odbyła się uroczystość zdania i objęcia obowiązków dowódcy batalionu, w której uczestniczyła Poseł Renata Butryn. Nowym dowódcą 16 Batalionu Saperów został podpułkownik Marian Szymula. Przekazującym obowiązki był mjr Sylwester Wlaszczyk. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku i odegrania hymnu państwowego. Następnie odczytano Rozkaz Dowódcy Wojsk Lądowych Nr 253 po którym odbyła się ceremonia przekazania sztandaru i podpisanie protokołu. Nowy dowódca odebrał z rąk pułkownika Wojciecha Marchwicy - zastępcy dowódcy 21 Brygady Strzelców Podhalańskich - ciupagę, która jest symbolem podhalańskiej władzy. W przyszłości ciupaga będzie przekazywana kolejnym dowódcom batalionu. Uroczystość zakończyła defilada i wspólne zdjęcie.