2012-03-01

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

„Dziś Obóz Wielkiej Polski to jest właściwie obóz młodych Polaków, którzy mają tworzyć życie narodu polskiego, jego prace na wszystkich polach, osłaniać piersiami swoimi jego byt i jego dobro(…), wziąć w swoje ręce losy państwa polskiego”  R.Dmowski

 

Dzisiaj po raz drugi obchodzimy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Żołnierzy dla, których hasło "Bóg Honor i Ojczyzna" było największą wartością i przykazem do walki o wolną i niepodległą Polskę. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych został ustanowiony w 2011 r. przez parlament „w hołdzie żołnierzom wyklętym – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienia dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu”.

„Żołnierzami Wyklętymi” nazywano żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego, którzy pięć lat okupacji niemieckiej zmuszeni byli zamienić na idący ze wschodu, niczym burza, stalinowski reżim. W odróżnieniu od tej części społeczeństwa, która uznała władzę ludową narzuconą odgórnie na polecenie Stalina, Oni – wyklęci przez komunistyczny system, nie złożyli broni.

Żołnierze podziemia antykomunistycznego zostali skazani z jednej strony na zapomnienie, ponieważ nie można było o nich mówić, nie można było o nich pisać, a z drugiej strony byli szkalowani, przekłamywano ich wizerunek, ich działalność, ich wysiłek.

Nasza pamięć i szacunek dla bohaterów walki o niepodległość Polski, to wielkie wyzwanie oraz budowanie naszej, polskiej tożsamości narodowej.