2012-03-16

PRZEKUĆ POMYSŁ W SUKCES

PRZEKUĆ POMYSŁ W SUKCES

Konferencja „ Kobieta z charakterem – czyli z pomysłem na siebie" przyciągnęła wielu mieszkańców Stalowej Woli. Głównym celem konferencji  było rozpowszechnienie ważnych informacji na temat programów i instytucji wspierających aktywność zawodową oraz kreatywność osób, które chciałyby  rozpocząć własną działalność lub rozwinąć firmę.  Gościem specjalnym konferencji była Agnieszka Kozłowska – Rajewicz, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania, która mówiła  o przeciwdziałaniu  wykluczeniu na rynku pracy kobiet i osób po pięćdziesiątce. Według Pani  Agnieszki Kozłowskiej – Rajewicz  starzejące się społeczeństwo wymaga, aby  zwiększyć szanse na rynku pracy  dla osób po 55. roku życia. Jednak z drugiej strony rodziny decydujące się na potomstwo muszą mieć pewność, że kobieta po urlopie wychowawczym będzie pracować  i jednocześnie opiekować się dzieckiem.  Narzędziem do rozwiązania  tego problemu - zdaniem pełnomocnik rządu -może być rozszerzenie, wprowadzone już w życie, tak zwanych klauzul społecznych. To przepisy, które promują, w przetargach publicznych, lub wręcz dopuszczają do nich - firmy zatrudniające osoby bezrobotne lub niepełnosprawne. Kolejną propozycją jest  opłacanie kobietom, prowadzącym własną działalność gospodarczą, składek emerytalnych w sytuacji, gdy urodzą dziecko i przebywają na urlopie wychowawczym.

W konferencji wzięły udział kobiety, które odważnie zrealizowały swoje marzenia i łączą pracę z pasją. Wśród nich była Pani  Joanna Gajewska właścicielka firmy Contica  Solutins, Pani Urszula Bałutowska właścicielka Biura Marketingowego przy przedsiębiorstwie „Delta” w Rudniku nad Sanem oraz Pani Beata Handziak, artystka i właścicielka firmy Art Glass Studio. Natomiast specjaliści z różnych instytucji podpowiedzieli,  jak zamienić pomysł w sukces, skalkulować ryzyko oraz skąd wziąć pieniądze na założenie własnej firmy. Wszyscy zainteresowani mogli otrzymać informacje na stoiskach eksperckich z różnych instytucji.

Podczas konferencji Poseł Renata Butryn wręczyła laur dla Pracodawców Równych Szans. Pan Andrzej Banasik oraz Pan  Maciej Bielówka, Prezesi Zakładu Przetwórstwa Mięsnego „Matthias”, zostali wyróżnieni za sprawiedliwe traktowanie swoich pracowników oraz stwarzanie  godnych warunków pracy.

Pani Poseł zapowiada cykl konferencji dotyczących aktywizacji zawodowej. Kolejna konferencja,  z tego cyklu, planowana jest  w maju. Adresowana będzie do pracodawców zainteresowanych tematem tworzenia niskonakładowych miejsc pracy w oparciu o rozkwitającą dziedzinę - telepracę, czyli pracę w domu za pomocą połączeń sieciowych, a także do tych, którzy stosują niestandardowe, elastyczne godziny pracy i  inne ciekawe rozwiązania.