2012-03-20

NIE MA DZIECI - SĄ LUDZIE

NIE MA DZIECI - SĄ LUDZIE

Poeta jest to człowiek, który się bardzo weseli i bardzo martwi, łatwo się gniewa i bardzo kocha, który silnie czuje, wzrusza się i współczuje; i takie są dzieci.”  Janusz Korczak

 20 marca 2012 roku w Rzeszowie odbyła się siódma konferencja z cyklu „Nie ma dzieci – są ludzie” pt. „O mądrym wychowaniu”, organizowana przez Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka w ramach obchodów Roku Janusza Korczaka w której udział wzięła Poseł Renata Butryn. W swoim wystąpieniu Marek Michalak mówił o prawach dziecka oraz o idei Roku Janusza Korczaka. Przypomniał, że to właśnie Janusz Korczak przewidział powołanie urzędu Rzecznika Praw Dziecka jako instytucji dbającej o prawa najmłodszych. Zwrócił także uwagę, że przemoc wobec dzieci jest w Polsce zakazana i nie można pozostawać obojętnym wobec jakiejkolwiek formy krzywdzenia – psychicznego czy fizycznego. „Należy podejmować z dzieckiem dialog, umieć nawiązać kontakt. Dzieci mają wiele do powiedzenia o sobie, o nas i o naszym wspólnym dziecięco-dorosłym świecie” – mówił Marek Michalak. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem i zgromadziła przeszło 500 uczestników, którzy wypełnili aulę WSPiA Rzeszowie. Wśród nich znaleźli się uczniowie szkół gimnazjalnych i liceów, młodzież z Ochotniczych Hufców Pracy, przedstawiciele policji, straży granicznej oraz kuratorzy sądowi. Uczestnicy konferencji rozmawiali m.in.  o prawach dziecka w kontekście praw człowieka, wychowaniu do wolności i odpowiedzialności oraz o przygotowaniu kadry urzędników i funkcjonariuszy do pracy
z dziećmi.