2012-03-23

Jubileusz prof. Zbigniewa Ćwiąkalskiego

W Sali Balowej Zamku w Łańcucie wykładowca prof. Zbigniew Ćwiąkalski otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Uroczystość połączona była z  jubileuszem 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Profesora oraz 15-letnigo okresu pracy w Wyższej Szkole Prawa i Administracji. Wręczenia Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski dokonała Wicewojewoda Podkarpacki Alicja Wosik, która powiedziała, iż „podziwia profesora, że przez tyle lat potrafił doskonale łączyć prace w rządzie z praca naukową”. Laudację, czyli mowę pochwalną na cześć jubilata wygłosił prof. Andrzej Zoll były Rzecznik Praw Obywatelskich, a prywatnie przyjaciel Zbigniewa Ćwiąkalskiego. Sam Profesor podczas uroczystości był onieśmielony i nie krył  wzruszenia. Podkreślił że, najważniejsza przy budowie zespołu i doborze współpracowników  jest lojalnośc, to się przekłada na sukces. Uroczystość zakończyła się  koncertem  Atsuko Ogawy, japońskiej pianistki od kilku lat mieszkającej w Przemyślu.