2012-04-17

Ołtarz w Kościele Św. Anny w Zaklikowie - odrestaurowany

Ołtarz w Kościele Św. Anny w Zaklikowie - odrestaurowany

16 kwietnia Poseł Renata Butryn uczestniczyła w prezentacji odrestaurowanego Ołtarza Głównego, znajdującego się  w  Kościele Św.  Anny  w  Zaklikowie. Kościół zbudowany został z drzewa modrzewiowego około 1580 roku. W środku mensy ołtarzowej w specjalnym wydrążeniu  zwanym grobem wmurowana została puszka z relikwiami Świętej Olimpii. Wiele elementów ołtarza było zniszczonych przez drewnojady oraz uszkodzonych upływem czasu. Obecnie, dzięki  renowacji,  ołtarzowi został przywrócony jego pierwotny stan. Na  frontowych  ścianach kościoła  widnieją  liczne tabliczki nagrobne.  Zabytek położony jest na terenie cmentarza ogrodzonego  murem, z wejściem przez bramę-dzwonnicę na której umieszczony jest  napis : „Pamiętaj człowiecze żeś prochem i w proch się obrócisz.”  Kościół  ten jest miejscem licznie odwiedzanym nie tylko  przez mieszkańców, ale także przez turystów zatrzymujących się tu na chwilę zadumy i modlitwy, proszących Boga o potrzebne łaski i zdrowie za wstawiennictwem świętej Anny -  patronki tego miejsca. Sztuka religijna to nie tylko ewolucja formy i treści motywów religijnych na przestrzeni dziejów. To, niewidzialne przemienione w widzialne. W liście do artystów Jan Paweł II napisał : „Artysta bowiem kiedy tworzy, nie tylko powołuje do życia dzieło, ale poprzez to dzieło jakoś także objawia swoją osobowość. Odnajduje w sztuce nowy wymiar i niezwykły środek wyrażania swojego rozwoju duchowego. Poprzez swoje dzieła artysta rozmawia i porozumiewa się z innymi. Tak więc historia sztuki nie jest tylko historią dzieł, ale również ludzi”.