2008-11-10

11 listopada - 90. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

„Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie uczczenia 90. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
11 listopada 1918 r. po 123 latach zaborów Polska odzyskała niepodległość. Dążenia kilku pokoleń Polaków, którzy powstańczym wysiłkiem zbrojnym i codzienną pracą organiczną walczyli o wolną Polskę, zostały zwieńczone sukcesem. Był on możliwy dzięki zaangażowaniu się całego Narodu, który w walce o niepodległość Ojczyzny potrafił zjednoczyć się pod mądrym przywództwem polityków reprezentujących wszystkie nurty i stronnictwa.


Wolna i demokratyczna Polska narodziła się dzięki ówczesnej niepodległościowej lewicy, narodowej prawicy, ludowcom, ugrupowaniom chadeckim i konserwatywnym jako państwo tolerancyjne, wielonarodowe i wrażliwe społecznie. Na jego rzecz pracował cały Naród: inteligencja, robotnicy oraz chłopi. W niezwykle krótkim czasie, mimo przeszkód wynikających
z ogromu różnic między trzema odrębnymi zaborami, powstało państwo zdolne do samodzielnego bytu, do skutecznej obrony swoich granic.


W 90. rocznicę pamiętnych wydarzeń roku 1918 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża wdzięczność i składa hołd całemu społeczeństwu, które w trudnym okresie niewoli zachowało przywiązanie do wolności, co zaowocowało odzyskaniem niepodległości i powstaniem II Rzeczypospolitej”.