2012-06-27

Wystawa „Uniwersytety Trzeciego Wieku w Polsce”

Wystawa „Uniwersytety Trzeciego Wieku w Polsce”

Poseł Renata Butryn jako członek Parlamentarnego Zespołu ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku uczestniczyła w otwarciu wystawy Uniwersytety Trzeciego Wieku w Polsce”. Wystawa prezentuje historię, rozwój i dorobek 386 Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce, które zrzeszają obecnie ponad 100 tys. słuchaczy. Ekspozycja wystawiona jest w holu głównym przy tablicy ku czci posłów – ofiar wojny i okupacji w gmachu Sejmu RP. Bezpośrednio po uroczystości otwarcia odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku. W czasie obrad po raz pierwszy zostały zaprezentowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej główne założenia „Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012 – 2013”.

 http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=D49BB08D665A7E41C1257A290046D4C6