2012-09-07

15 LAT ROZWOJU STREFY PRZEMYSŁOWEJ

15 LAT ROZWOJU STREFY PRZEMYSŁOWEJ

W piątek 7- go września w ogrodach Zamku w Baranowie Sandomierskim odbył się Jubileusz 15-lecia Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Euro Park Wisłosan”. W uroczystości udział wzięli, m.in. Poseł Renata Butryn, przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki i Skarbu Państwa, Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna jest instytucją wspierającą rozwój regionu, pobudzającą gospodarkę, dającą możliwość tworzenia miejsc pracy, a przez to instytucją skutecznie zwalczającą bezrobocie. Obecnie zatrudnia ponad 28 tyś. osób. Z okazji Jubileuszu Poseł Renata Butryn życzyła  wszystkim pracownikom i współpracownikom Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Tarnobrzegu dalszego dynamicznego rozwoju oraz  wielu sukcesów zawodowych i prywatnych.