2013-01-15

„ Bliskie spotkanie trzeciego stopnia… z fizyką”

„ Bliskie spotkanie trzeciego stopnia…  z fizyką”

Harmonogram spotkania

1. Wręczenie listów gratulacyjnych uczniom.

2. Wykłady:

- „Terapia protonowa nowotworów oka” , prezentacja  filmu dr hab. Jerzy Grębosz,

- „Jak życie wyłania się z chaosu – czyli skąd się tu wzięliśmy” dr hab. Jerzy Grębosz,

- „Promieniowanie na dobre i na złe” prof. dr hab. Marian Cholewa.

3. Podsumowanie.