2013-01-21

FIZYKA DLA KAŻDEGO

FIZYKA DLA KAŻDEGO

21-go stycznia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli odbyło się „ Bliskie spotkanie trzeciego stopnia… z fizyką”, w którym udział wzięli dr hab. Marian Cholewa profesor Politechniki Rzeszowskiej, dr hab. Jerzy Grębosz pracownik Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, nauczyciele fizyki oraz uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych powiatu stalowowolskiego i niżańskiego. Spotkanie miało na celu popularyzację fizyki i kierunków zamawianych na studiach, a także prezentację osiągnięć polskiej nauki w zakresie zastosowania fizyki jądrowej w leczeniu nowotworów. Uczniowie wykazujący szczególne osiągnięcia w dziedzinie fizyki otrzymali od Poseł Renaty Butryn nagrody rzeczowe i listy gratulacyjne. W spotkaniu uczestniczyła również Poseł do Parlamentu Europejskiego Elżbieta Łukacijewska oraz wybitny emerytowany nauczyciel fizyki Stanisław Szymonik, który otrzymał podziękowanie od Kuratora Oświaty za solidną pracę nauczycielską.