2013-02-01

50 lat Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie.

50 lat Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie.

W piątek 1-go lutego, Poseł Renata Butryn uczestniczyła w uroczystych  obchodach utworzenia Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie. Podczas  Jubileuszu pracownicy oraz osoby związane z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Rzeszowie zostali nagrodzeni odznaczeniami. Wśród nich Barbara Pawlicka - pierwsza w Polsce kobieta, której nadano Gwiazdę Afganistanu. Formowanie Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie rozpoczęto jesienią 1962 roku na podstawie decyzji Komitetu Obrony Kraju oraz rozkazu operacyjnego Ministra Obrony Narodowej. W dniu 1 lutego 1963 roku sztab otrzymał pieczęć herbową oraz rozpoczęła działalność jego kancelaria. Dzień ten jest oficjalnie uznawany za dzień powstania Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego. Siedzibą sztabu było VI piętro gmachu Wojewódzkiego Rady Narodowej w Rzeszowie (obecnie Urząd Wojewódzki) na ul. Grunwaldzkiej 15 (do września 1990 r.). Działaniami administracyjnymi sztab objął obszar całego ówczesnego województwa rzeszowskiego, podlegało mu 18 Powiatowych Sztabów Wojskowych. Z dniem 1 stycznia 1999 r. po dokonaniu kolejnej reformy administracyjnej kraju WSzW w Rzeszowie objął w wojskowe administrowanie obszar Województwa Podkarpackiego, poprzez 7 Wojskowych Komend Uzupełnień w: Jarosławiu, Jaśle, Mielcu, Nisku, Rzeszowie i Sanoku, (Przemyślu do 2002). Na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej nr2/Wych/2011 w dniu 18.03.2011 r. Prezydent RP, Zwierzchnik Sił Zbrojnych wyróżnił sztab statuetką "Przodującej Instytucji Wojskowej".

http://www.wszwrzeszow.wp.mil.pl/pl/33.html