2013-02-03

Wystawa poświęcona życiu i działalności Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ.

Wystawa poświęcona życiu i działalności Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ.

W niedzielę 3-go lutego w Muzeum w Hucie Komorowskiej otwarto stałą wystawę poświęconą życiu i działalności Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ. Wśród zaproszonych gości obecnych na uroczystości była Poseł Renata Butryn, reprezentująca Parlamentarny Zespół ds. Afryki . Wystawa otwarta jest dla wszystkich, którzy chcą poznać postać wielkiego Misjonarza  Afryki. Człowieka skromnego kochającego Boga w ludziach, którym służył, dla których był nie tylko Kardynałem, ale i sługą w Chrystusie najniższym – jak sam się określał, podpisując każdy swój list. Posłanka bardzo serdecznie zaprasza do zwiedzenia Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ znajdującego się w Hucie Komorowskiej.

WSPOMNIENIA KS. KARD. ADAMA KOZŁOWIECKIEGO SJ Z DACHAU

Sto lat temu przyszedł na świat kard. Adam Kozłowiecki SJ (1911-2007), jezuita, kapłan i misjonarz. Przed wybuchem II wojny światowej był wycho­wawcą młodzieży w słynnym jezuickim Zakładzie Naukowo-Wychowawczym w Chyrowie. Aresztowany przez gestapo 10 XI 1939 roku, przeby­wał w więzieniu na Montelupich w Krakowie, w obozie pracy w Wiśniczu, obozie koncentracyjnym w Auschwitz oraz od 12 XII 1940 do wyzwolenia 29 IV 1945 roku w obozie koncentracyjnym w Dachau k. Monachium. Po wyzwoleniu z obozu, w 1946 roku kard. Kozłowiecki udał się na misję do Zambii, gdzie pracował aż do śmierci. Dnia 6 I 2011 roku ordynariusz sandomierski, ks. biskup Krzysztof Nitkiewicz zainaugurował Rok Jubileuszowy Kard. Kozłowieckiego. Uroczystości jubileuszowe ku czci wielkiego Misjonarza Afryki odbywały się w Sandomierzu oraz w miejscach związanych z jego narodzinami i dzie­ciństwem: Hutą Komorowską k. Kolbuszowej i Majdanem Królewskim. W związku z jubileuszem tego wybitnego syna Kościoła polskiego oraz rzecznika pojednania między narodami polskim i niemieckim wydano okolicznościowy medal pamiątkowy, a Poczta Polska upamiętniła jego postać i dokonania znaczkiem pocztowym oraz kopertą. W dniu 25. X. 2011 r. uroczystości ku czci kard. Kozłowieckiego obchodzono także na terenie obozu koncentracyjnego w Dachau k. Monachium, gdzie otwarto wystawę pt. „Auf der Suche nach Versöhnung - mitoffenen Händen. Adam Kard.Kozłowiecki SJ" (Z otwartymi dłońmi w poszukiwaniu pojednania.,  Kard. Adam Kozłowiecki SJ). Podczas otwarcia wystawy poświęconej kard. Kozłowieckiemu, w której uczestniczyły polskie i niemieckie władze kościelne i państwowe, ks. Stanisław Cieślak wygłosił okolicznościowy referat w języku niemieckim pt. „Adam Kardinal Kozłowieckis Erinnerungen an seine Zeit im KZ Dachau".

Źródło: http://ignatianum.edu.pl/rocznikwp/tresc-numerow-page_887.html

http://www.cardinalekozlowiecki.pl/index.php/2013/02/03/2289/