2013-02-13

CZY PRZEMYSŁ WZMOCNI ARMIĘ ?

Poseł Renata Butryn w środę 13-go lutego uczestniczyła w debacie zorganizowanej przez Stowarzyszenie Euro-Atlantyckie (SEA) – „Konfrontacje teorii i praktyki: czy przemysł wzmocni armię?”. Posłanka z zainteresowaniem  wysłuchała wystąpień panelistów, a szczególnie gen. Waldemara Skrzypczaka i gen. prof. Bogusława Smólskiego. Paneliści przedstawili współpracę MON z polskim przemysłem zbrojeniowym oraz jego potencjał naukowo - badawczy. Podczas dyskusji stwierdzono, między innymi, że nakłady na badania naukowe są zbyt rozproszone oraz, że istnieje bardzo małe zaangażowanie przemysłu obronnego w badania naukowe. Poseł Renata Butryn zgadza się z tezą, że nie będzie rozwoju polskiego przemysłu obronnego bez produktów eksportowych.

http://www.sea.org.pl/?q=pl/node/792