2013-04-25

Historia i patriotyzm

Historia i patriotyzm

Nauka historii i wychowanie patriotyczne to nie tylko kwestia godzin wychowawczych i lekcji historii. Można i należy uczyć inaczej. Wczoraj w stalowowolskim Zespole Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki cała społeczność szkolna celebrowała święto patrona szkoły. Odbył się uroczysty apel z klasami wojskowymi w roli głównej, później - część artystyczna, a przede wszystkim ciekawe wystąpienia zaproszonych gości. Młodzież z zainteresowaniem wysłuchała wykładu prof. Marka Drozdowskiego, który w ciekawy sposób nawiązał do myśli społecznej i patriotycznej Tadeusza Kościuszki, przedstawił także sylwetkę Dionizego Feliksa Cachowskiego, powstańca styczniowego, związanego z walkami na ziemi sandomierskiej, i przypomniał o obchodach 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Profesor zaznaczył, że z tradycją Powstania Kościuszkowskiego i Styczniowego głęboko był związany Eugeniusz Kwiatkowski - budowniczy COP-u i naszego miasta - Stalowej Woli, który w stulecie śmierci Naczelnika zorganizował obchody kościuszkowskie. Przypomniał też słowa E. Kwiatkowskiego skierowane 6 września 1946 roku do instruktorów harcerskich:

"Słońce jest entuzjazmem życia, wiosna jest entuzjazmem natury, serce jest entuzjazmem człowieka, twórczość i piekno są entuzjazmem rozumu, a młodzież jest i słońcem, i wiosną, i sercem, i podnietą twórczą, i pięknem narodu."