2013-06-14

Międzynarodowy Program Staży Parlamentarnych

Międzynarodowy Program Staży Parlamentarnych

W ramach  Międzynarodowego Programu Staży Parlamentarnych, organizowanego przez Kancelarię Sejmu pod kierunkiem i opieką poseł Renaty Butryn staż parlamentarny odbywa Cezar Butnariu, który odwiedził Stalową Wolę gdzie zapoznał się z funkcjonowaniem biura poselskiego oraz zwiedził okoliczne miasta. Międzynarodowy Program Staży Parlamentarnych jest jedynym w swoim rodzaju przedsięwzięciem dającym możliwość młodym obywatelom Niemiec, Słowacji, Gruzji, Korei Płd., Mongolii, Litwy, Estonii, Węgier, Rumunii oraz Ukrainy do czynnego uczestnictwa w życiu politycznym i parlamentarnym Polski. Głównym jego celem jest wspieranie zainteresowania  młodych ludzi demokracją i społeczeństwem oraz życiem politycznym i publicznym Polski. Ponadto Program służy przybliżeniu stażystom kultury, tradycji i historii Polski. Staż trwa 3 miesiące i bierze w nim udział po maksymalnie 3 obywateli z każdego z państw. Uczestnicy pod patronatem posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz opieką pracownika Kancelarii Sejmu biorą udział w pracach komisji sejmowych i grup bilateralnych. W ramach ustalonego wymiaru czasu pracy zapoznają się z różnorodnymi zadaniami, aktywnie współuczestniczą w opracowywaniu opinii, formułowaniu przemówień, artykułów, listów i innych wypowiedzi, przygotowywaniu posiedzeń i spotkań. Przewidziana jest także wizyta w okręgu wyborczym posła-patrona. Uczestnicy Programu otrzymują na okres trwania stażu status stażysty-gościa Uniwersytetu Warszawskiego i mogą uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych maksymalnie dwóch dowolnie wybranych kierunków. W uzupełnieniu biorą udział w otwartym programie naukowym i dydaktycznym uczelni. Ponadto uczestniczą w programach edukacyjnych, spotkaniach i odczytach organizowanych m.in. przez uczelnie warszawskie oraz inne organizacje i instytucje promujące kulturę i naukę, jak również zajmujące się doskonaleniem znajomości języka polskiego. Kancelaria Sejmu organizuje program towarzyszący mający na celu przybliżenie Polski, jej historii i kultury.

Cezar Butnariu o sobie:

Nazywam się Cezar Butnariu, mam 23 lata i pochodzę z północno-wschodniej Rumunii z miasta Jassy. W 2011 roku uzyskałem dyplom licencjata na Uniwersytecie „Al. I. Cuzy” w Jassach, na wydziale Geografii, specjalność: zagospodarowanie przestrzenne oraz dyplom magistra na tym samym wydziale specjalność: rozwój regionalny.  Naukę języka polskiego rozpocząłem w 2010 roku. Na początku moją motywacją była ciekawość i zainteresowanie Polską jako krajem, który w czasach historycznych miał wiele kontaktów  z  regionem Rumunii - skąd pochodzę czyli Mołdawią. Po pewnym czasie zdałem sobie sprawę, że znajomość języka polskiego może być zaletą. Moim zdaniem, stosunki między Polską i Rumunią będą jeszcze bardziej ważne i znaczące, zwłaszcza w obecnej sytuacji geopolitycznej. Po raz pierwszy odwiedziłem Polskę w 2012 roku, uczestnicząc dwukrotnie (w lutym i w sierpniu) w Kursie Romańskim oraz w Szkole Języka i Kultury Polskiej dla cudzoziemców „Polonicum” na Uniwersytecie Warszawskim. Interesuję się funkcjonowaniem systemu administracyjnego w Polsce oraz podobieństwami i różnicami między polskim i rumuńskim systemem administracyjnym. Jestem bardzo zadowolony, że mam możliwość uczestniczenia w Międzynarodowym Programie Staży Parlamentarnych. Zamierzam wykorzystać zdobytą wiedzę  podczas stażu w Warszawie do przyszłej pracy zawodowej. W przyszłości chciałbym przyczynić się do rozwoju stosunków polsko-rumuńskiej, najpierw na poziomie osobistym pośrednictwem przyjaciół, którzy mam tutaj, a dlaczego nie, także na poziomie oficjalnym. Najbardziej cenię ludzie w Polsce, ich przyjaźń i gościnność. Miałem spore szczęście, bo spotkałem tutaj wielu wspaniałych ludzi.

http://mpsp.sejm.gov.pl/