2013-09-27

"niemieckie nazistowskich obozy....śmierci"

We wtorek 24 września pracowałam w ramach podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. W pracach podkomisji brali udział przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji kombatanckich, osób poszkodowanych przez dwa systemy totalitarne. W trakcie ożywionej dyskusji podkreślano potrzebę rozwiązania kwestii refundacji leków i pierwszeństwa w dostępności do specjalistów. Była też ciekawa propozycja ,którą uważam za trafną, żeby określenie" hitlerowskie obozy koncentracyjne , pracy, śmierci" zastąpić określeniem " niemieckie nazistowskich obozy....śmierci". W ten sposób rozpoczęlibyśmy narrację, która jednoznacznie określałaby odpowiedzialność narodową za funkcjonowanie obozów koncentracyjnych,wciąż mamy bowiem do czynienia w mediach zachodnich, światowych z określeniem polskie obozy śmierci .
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=DD94243531C179EBC1257BE800336CE1