2013-11-26

Delegacja Komisji Obrony Narodowej w Brukseli.

Delegacja Komisji Obrony Narodowej w Brukseli.

W dniach 17 - 19 listopada uczestniczyłam jako członek delegacji Komisji Obrony Narodowej Sejmu RP w spotkaniach w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli z Szefem Przedstawicielstwa RP przy NATO ambasadorem Jackiem Najderem, który reprezentuje nasze interesy w tej organizacji. Rozmawialiśmy też z gen. bryg. Piotrem Błazeuszem, który poinformował nas o zakresie pracy Polskiego Przedstawicielstwa Wojskowego przy Komitetach Wojskowych NATO i UE oraz o promowaniu w ramach Sojuszu naszego kraju. Szczegółowe pytania posłów dotyczyły pełnego uwzględniania interesu narodowego w pracach poszczególnych komitetów, dowództw i agencji. Kolejny blok spotkań miał miejsce w belgijskim Mons w Naczelnym Dowództwie Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE). Natomiast w trakcie wizytacji w Brunssum mieliśmy okazję rozmawiać z Szefem Sztabu Sojuszniczego Dowództwa Sił Połączonych NATO gen. Richardem Tieskensem, który wysoko ocenił profesjonalizm polskich oficerów. Omówiliśmy także rezultaty ćwiczeń NATO Steadfast Jazz 2013, które odbyły się na terenie Polski. Na zakończenie naszej wizytacji złożyliśmy wieniec i zapaliliśmy znicze na grobach polskich żołnierzy poległych na belgijskiej ziemi. Polski Cmentarz Wojenny w Lommel to największa polska nekropolia w Belgii.