2014-01-31

Uroczystości u strażaków w Stalowej Woli.

Uroczystości u strażaków w Stalowej Woli.

31 stycznia uczestniczyłam w podsumowaniu 2013 roku w jednostce powiatowej PSP w Stalowej Woli oraz w uroczystości włączenia OSP w Stalowej Woli do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Na podkreślenie zasługuje bardzo dobra współpraca strażaków z jednostkami samorządu terytorialnego i zakładami pracy w zakresie poprawy infrastruktury i doposażenia sprzętowego. W imieniu Poselskiego Zespołu Strażaków i swoim własnym podziękowałam wszystkim, którzy przyczyniają się do profesjonalnego wyposażenia jednostek straży pożarnej państwowej i ochotniczej, gdyż to podnosi poziom bezpieczeństwa nas wszystkich.W obu spotkaniach brał udział nadbryg. M. Kowalski, zastępca Komendanta Głównego PSP w Warszawie i Komendant Wojewódzki str. bryg.B. Kuliga. W swoich wystąpieniach podkreślali bardzo dobrą współpracę przedstawicieli lokalnych instytucji z jednostkami straży pożarnej.