2014-04-01

Młodzi zdobywcy wiedzy pożarniczej.

Młodzi zdobywcy wiedzy pożarniczej.

W dniu 28 marca 2014 r. w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Nisku przeprowadzone zostały eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Turniej rozgrywany jest pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. Uczestnikami eliminacji byli uczniowie szkół podstawowych (grupa I), gimnazjów (grupa II) oraz szkół ponadgimnazjalnych (grupa III), którzy w czasie eliminacji gminnych organizowanych na terenie powiatu niżańskiego zajęli w swoich grupach pierwsze miejsca osiągając najlepsze wyniki w poszczególnych grupach wiekowych. Gospodarzami Turnieju byli bryg. Robert Napieracz – p.o. Komendant Powiatowy PSP w Nisku oraz Gabriel Waliłko – Starosta Niżański pełniący równocześnie funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Nisku. Startujący w Turnieju uczniowie wykazali się dużym zasobem wiedzy z zakresu zagadnień pożarniczych, głównie profilaktyki pożarowej oraz znajomości sprzętu pożarniczego. Eliminacje przeprowadzono dwuetapowo, jako test sprawdzający, a następnie etap odpowiedzi ustnych dla tych, którzy osiągnęli najlepszy wynik z testu.

Wyłoniono laureatów OTWP na szczeblu powiatu niżańskiego, którymi zostali:

I grupa wiekowa (szkoły podstawowe):

1. Cezary Sagan - Publiczna Szkoła Podstawowa w Zarzeczu

2. Julia Szuryn - Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzeszowie

3. Dawid Bieńko - Publiczna Szkoła Podstawowa w Golcach

II grupa wiekowa (gimnazja):

1. Ewa Dryja - Gimnazjum w Zarzeczu

2. Piotr Stępień - Gimnazjum w Hucie Krzeszowskiej

3. Lucyna Małys - Gimnazjum w Jarocinie

III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne):

1. Wojciech Garbacz - Liceum Ogólnokształcące w Nisku (reprez. Gminy Ulanów)

2. Ewelina Sobolewska - Zespół Szkół w Jeżowem

3. Damian Węglarz - Liceum Ogólnokształcące w Nisku

Osoby, które zajęły pierwsze miejsce w danej grupie reprezentować będą powiat niżański w trakcie eliminacji wojewódzkich.