2014-05-29

Dzień Posko - Afrykański w Sejmie.

Dzień Posko - Afrykański w Sejmie.

Parlamentarny Zespół ds. Afryki we współpracy z Instytutem Afrykańskim zorganizował 29-go maja Dzień Polsko - Afrykański w Sejmie. Celem spotkania było  promowanie współpracy między Polską a Afryką. Temu też służyło wręczenie statuetki „Przyjaciel Afryki". Statuetka została wręczona w trzech kategoriach: organizacja pozarządowa, przedsiębiorca i osobowość. Podczas uroczystości, rozdano statuetki „Przyjaciel Afryki” w trzech kategoriach.  W kategorii biznes/przedsiębiorca nagrodę otrzymał Pan Romuald  Kinda, Prezes Navimmor International Sp. z o.o. W kategorii organizacja pozarządowa/społecznik nagrodę otrzymał Pan Szymon Hołownia, założyciel Fundacji Kasisi, zajmującej się wspieraniem dzieci w Afryce.  W kategorii osobowość, wyróżnienie otrzymał Pan Ambasador Wojciech Jasiński, obecnie redaktor Kroniki Instytutu Afrykańskiego. Spotkaniu towarzyszyła wystawa wspaniałych zdjęć przygotowana przez Misję Laare w Kenii ukazująca codzienne życie Kenijczyków i pracę misjonarzy. Wieczór został uświetniony przez występ zespołu afrykańskiego, Ricky Lion, z kolei kraje afrykańskie przygotowały dla uczestników specjalne, właściwe dla swoich krajów potrawy.

Zdjęcia wykonał Pan Krzysztof Białoskórski.