2014-08-25

Uroczyste mianowanie Komendanta PSP w Nisku

Uroczyste mianowanie Komendanta PSP w Nisku

St. bryg. mgr inż. Robert Napieracz został powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nisku. Decyzję wręczył Podkarpacki Komendant Wojewódzki nadbryg. Bogdan Kuliga podczas uroczystego apelu, który odbył się w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Nisku w dniu 25 sierpnia br. Pan st. bryg. mgr inż. Robert Napieracz jest absolwentem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej którą ukończył w 1990 r. W tym też roku podjął służbę w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Tarnobrzegu na stanowisku oficera ds. operacyjnych. W 1991 r. odbył praktykę zawodową w Hamburgu. Po przeniesieniu do Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnych w Tarnobrzegu pełnił służbę na stanowisku oficera ds. prewencji, a w latach 1992 – 1998 na stanowisku Zastępcy Naczelnika Wydziału ds. Operacyjnych. Po reformie administracyjnej w Polsce w 1999 r. został przeniesiony do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nisku na stanowisko Naczelnika Wydziału Operacyjnego, a następnie Naczelnika Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego. W 2009 r. ukończył Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Ekonomicznej na kierunku Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. W dniu 1 sierpnia 2012 r został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nisku. W 2014 w związku z zwolnieniem stanowiska komendanta powiatowego PSP w  Nisku decyzją Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP miał  powierzone pełnienie obowiązków  komendanta powiatowego od dnia 25 lutego do 24 kwietnia i od dnia 25 czerwca do dnia powołania na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nisku.