2008-02-29

Ws. aneksu umowy offsetowej z Patrią

Baniak: trwają negocjacje ws. aneksu umowy offsetowej z Patrią  

Trwają negocjacje ministra gospodarki z  fińską firmą Patria w sprawie aneksu do umowy offsetowej -  poinformował w czwartek w Sejmie wiceminister gospodarki Rafał  Baniak.  Dodał, że minister gospodarki nie jest zadowolony ze stanu  realizacji obecnej umowy.  Renata Butryn (PO) pytała ministra gospodarki o brak - jej  zdaniem - realizacji umowy offsetowej przez fińską spółkę Patria,  produkującej dla polskiej armii transporter opancerzony Rosomak. 

Podała m.in. przykład Zakładu Zespołów Napędowych HSW, który nie  otrzymał dotychczas żadnego zamówienia, a miał produkować elementy  napędowe do Rosomaka, zaś wartość umowy miała wynieść 20 mln euro.  Według Butryn, "Patria nie jest zainteresowana współpracą z  polskim przemysłem". 

Baniak zapewnił, że minister gospodarki od pierwszych tygodni  swojego urzędowania dokonuje przeglądu realizacji umów  offsetowych. Jak wyjaśnił, umowa z Patrią zawarta w 2003 r. na 10  lat jest podzielona na trzy okresy rozliczeniowe, z których  pierwszy minął 31 grudnia 2006 r., a termin kolejnego rozliczenia  to grudzień 2009 r.  "Do chwili obecnej minister gospodarki zaliczył na poczet  wartości umowy zrealizowane przez Patrię zobowiązania na sumę 254  mln euro. Tym samym została osiągnięta kwota wymagana w pierwszym  okresie rozliczeniowym" - poinformował Baniak.  Zastrzegł jednocześnie, że pomimo wypełnienia tego zobowiązania  przez Patrię, stan realizacji umowy offsetowej nie zadowala  ministra gospodarki, ponieważ "realizacja większości pozostałych  zobowiązań offsetowych nie została rozpoczęta".

Baniak przypomniał, że zagraniczny dostawca z tytułu złego  wykonania zobowiązań offsetowych ponosi odpowiedzialność w formie  zapłaty-odszkodowania na rzecz Skarbu Państwa. Zapłata  odszkodowania następuje z końcem terminu realizacji umowy  offsetowej.  "W związku z niewykonaniem przez Patrię niektórych zobowiązań  powstało roszczenie Skarbu Państwa o zapłatę przez dostawcę kar  umownych. Kwota tych roszczeń na koniec pierwszego okresu wyniosła  ok. 134 mln euro" - poinformował wiceminister.  Baniak zaznaczył, że minister gospodarki nie posiada możliwości  zmuszania którejkolwiek ze stron do realizacji zobowiązań  offsetowych, zaś podjęte zostały działania zmierzające do  podpisania aneksu do umowy offsetowej.

Dodał, że w kwietniu  ubiegłego roku Patria przedłożyła projekt aneksu z propozycją  zamiany niezrealizowanych zobowiązań na nowe, jednak większość  zaproponowanych zobowiązań nie została zaakceptowana przez  ministerstwo gospodarki.  Jak poinformował, trwają negocjacje dotyczące aneksu, a minister  gospodarki zobowiązał Patrię do przedstawienia kolejnych projektów. 

Sprawa przetargu na kołowy transporter opancerzony dla armii i  wyboru oferty budziła zastrzeżenia - na początku ze strony  konkurentów firmy Patria w przetargu, potem również ze strony  polityków różnych opcji, głównie posłów Polskiego Stronnictwa  Ludowego.  W oficjalnym raporcie, opublikowanym w listopadzie 2004 r., MON  podało m.in. że Patria wygrała przetarg m.in. ze względu na  "finansowanie i offset", co - według PSL - nie było formalnie  kryteriami oceny ofert. Zastrzeżenia dotyczyły także niespełnienia  przez transporter wszystkich wymaganych parametrów.