2014-09-23

KOMISJA OBRONY NARODOWEJ W TARNOWSKICH ZAKŁADACH MECHANICZNYCH

KOMISJA OBRONY NARODOWEJ W TARNOWSKICH ZAKŁADACH MECHANICZNYCH

23-go września 2014 r. wraz z członkami Komisji Obrony Narodowej wizytowałam Zakłady Mechaniczne w Tarnowie. Podczas wizytacji wraz z innymi posłami miałam  możliwość zapoznania się ze zmodernizowanym Centrum Badawczo-Rozwojowym, które w najbliższym czasie zrealizuje 21 projektów dotyczących opracowania nowych, innowacyjnych wyrobów. To jedno z najnowocześniejszych biur konstrukcyjnych w polskim przemyśle obronnym, które zajmuje się  projektowaniem, badaniem i wdrażaniem do produkcji seryjnej nowych produktów. Jednostka wyposażona jest w nowoczesny sprzęt komputerowy, aparaturę badawczo- pomiarową oraz centra obróbcze. Praca konstrukcyjna odbywa się we współpracy z sektorem naukowym. Wśród partnerów firmy są zarówno uczelnie wojskowe, jaki i renomowane uczelnie techniczne i ekonomiczne. Tarnowski CBR jest jedyną w kraju inwestycją w obszar badań i rozwoju w przemyśle sektora obronnego, przeprowadzoną przy udziale dofinansowania ze środków unijnych. Zakłady Mechaniczne Tarnów uczestniczą we wszystkich istotnych konsorcjach i programach modernizacyjnych polskiej armii. Firma systematycznie wprowadza innowacyjne technologie, dedykowane nie tylko dla przemysłu obronnego, ale też lotniczego.  Wizytówką przedsiębiorstwa jest szeroka oferta uzbrojenia i sprzętu wojskowego, w której szczególną rolę odgrywają karabiny wyborowe i maszynowe, granatniki, moździerze, artyleryjskie i artyleryjsko-rakietowe zestawy przeciwlotnicze oraz sprzęt szkolno-treningowy. Zakłady Mechaniczne mają uznaną pozycję dostawcy sprzętu wojskowego dla polskich sił zbrojnych i innych służb mundurowych, jak też odbiorców zagranicznych. Firma proponuje również usługi kooperacyjne w zakresie obróbki plastycznej, technologii galwanicznych i cieplno-chemicznych oraz obróbki skrawaniem.