2014-09-29

Debata " 15 lat Polski w NATO"

Debata

W dniu 29-go września 2014 r.  w siedzibie WSiZ w  Rzeszowie wzięłam  udział w debacie poświęconej tematyce „ 15 lat Polski w NATO”. Patronat nad debatą objęli  m.in. Minister Spraw Zagranicznych, Wiceminister Obrony Narodowej oraz Poseł do Parlamentu Europejskiego Elżbieta Łukacijewska. Debata stanowiła wstęp do odbywającej się w dniach 29-30 września 2014 r. Międzynarodowej Polsko-Ukraińskiej Konferencji Naukowej „Partnerstwo dla Pokoju. 20 lat później”, zorganizowanej wspólnie przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Uniwersytet w Doniecku. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. przedstawiciele struktur siłowych i wojska, dyplomaci, naukowcy oraz przedstawiciele administracji rządowej i regionalnej.

Debata była świetną okazją do wymiany poglądów, formułowania ważnych tez, a także miała wartość edukacyjną, gdyż  odbywała się z udziałem młodzieży licealnej i studentów.

Więcej zdjęć na: http://nato.wsiz.edu.pl/foto-galeria/