2014-10-22

Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska w Stalowej Woli

Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska w Stalowej Woli

20 października 2014 r. w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli odbyła się współorganizowana przeze mnie konferencja „Zawodowcy potrzebni od zaraz- fakty i wyzwania”. Gościem specjalnym konferencji była Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik - Rostkowska. Problematyka konferencji oscylowała wokół dopasowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, uelastycznienia ścieżek zdobywania kwalifikacji, pomocy uczniom i rodzicom w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej, wsparcia kadry szkół w profesjonalnej realizacji zadań, poprawy funkcjonowania systemu egzaminowania, poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego. Jak podkreśliła Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik - Rostkowska „dzisiaj wiemy, że posiadanie dyplomu studiów wyższych jest przepustką do znalezienia dobrej pracy. Tymczasem młodzi ludzie uważają, że szkolnictwo zawodowe jest postrzegane jako szkolnictwo drugiej kategorii, a młodzi ludzie, którzy się na nie decydują w oczach społeczeństwa są gorsi i słabsi. Należałoby to jak najprędzej zmienić. Część ludzi, która dzisiaj idzie do liceum zdecydowałaby się na technikum gdyby wiedziała, że dostanie dwa w jednym tzn. dostanie zawód, który pozwoli zaistnieć na rynku pracy wychodząc z tego technikum, ale i solidne wykształcenie ogólne, które pozwoli później na studiowanie, jeżeli ten ktoś tego będzie chciał, a więc szkoły zawodowe, technika przestaną być szkołami drugiego wyboru, tylko staną się szkołami atrakcyjnego wyboru”. Minister podczas konferencji zaznaczyła, ze ważne jest to, by szkoły kształciły w zawodach, które odpowiadają potrzebom rynku pracy. Podczas spotkania ze strony nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych padło wiele propozycji zmian w zakresie organizacji szkolnictwa zawodowego. Zgłoszono m.in. potrzebę stworzenia podręczników do kształcenia zawodowego, rozwiązań systemowych, które sprawią, że pracodawcom będzie się opłacało zatrudniać uczniów na praktyki, proponowano również przywrócenie 3-letnich techników po zasadniczej szkole zawodowej oraz liceów medycznych. Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik - Rostkowska zapewniła, że wszystkie zgłoszone jej propozycje zostaną przez nią przeanalizowane. Po konferencji pani minister spotkała się z dyrektorami szkół średnich Powiatu Stalowowolskiego i gronem pedagogicznym w LO im. KEN w Stalowej Woli, gdzie dyskutowano na temat efektów wdrażania nowej podstawy programowej oraz bieżących problemów szkolnictwa ogólnokształcącego. W trakcie rozmów zwrócono uwagę na fakt, że 50% młodzieży wciąż kształci się w szkołach ogólnokształcących. Mówiono o zbyt szybkim wyborze przez uczniów kończących gimnazjum rozszerzeń, o potrzebie uelastycznienia programów nauczania i ramowych planów nauczania, o złej organizacji egzaminów maturalny oraz o braku skutecznego wsparcia dla uczniów wybitnie zdolnych. Organizując konferencję z udziałem nauczycieli miałam możliwość poznać problemy trapiące tę grupę zawodową, ich pogląd na obecny system edukacji oraz wspólnie szukać optymalnych rozwiązań.