2015-03-18

Wizyta Ministra Kazimierza Plocke na Podkarpaciu

Wizyta Ministra Kazimierza Plocke na Podkarpaciu

Wczoraj na moje zaproszenie przebywał na Podkarpaciu Minister Kazimierz Plocke – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W czasie spotkania w Zaleszanach odznaczył wyróżniających się rolników odznaką „Zasłużony dla rolnictwa”. W związku z wejściem w życie 15 marca 2015 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach PROW 2014 -2020 minister poinformował o możliwościach skorzystania z tych środków (Polska ma do wydania 8,6 mld euro), przygotowywanych rozporządzeniach oraz o zaplanowanych 15 działaniach w ramach tego programu. Zachęcał też do konsolidacji, mówił o potrzebie budowania platform sprzedażowych polskich produktów. Wyczerpująco odpowiedział na pytania rolników dotyczących rodzajów płatności, płatności bezpośrednich, systemu płatności dla małych gospodarstw, działań związanych z   odnową i rozwojem wsi w zakresie infrastruktury technicznej. Minister odwiedził także wzorcowe gospodarstwo należące do państwa Cecylii i Zenona Sajdów z Chwałowic, które jest modernizowane i rozwijane w oparciu o skuteczne wykorzystywanie środków unijnych z różnych programów pomocowych. W drugiej części wizyty Minister Plocke spotkał się z członkami Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” w Wilczej Woli. Tematem wiodącym było wsparcie rybołówstwa śródlądowego oraz potrzeba konsolidacji działających lokalnych grup rybackich, gdyż w ten sposób będzie możliwe pozyskiwanie dużych środków na rozwój.