2015-06-07

25-lecie Związku Polaków w Rumunii

25-lecie Związku Polaków w Rumunii

6-go i 7-go czerwca 2015 roku miałam okazję spotkać się z Polonią w Rumunii i Mołdawii. 25 lat swojej działalności świętował w Suczawie w Domu Polskim i Nowym Słońcu Związek Polaków w Rumunii. Niezwykle wzruszające jest to przywiązanie do Polski( poprzez pielęgnowanie zwyczajów, szacunek dla tradycji, umiłowanie języka ojczystego ) dorosłych i dzieci, którzy czasem nigdy w Polsce nie byli. W Mołdawii spotkaliśmy się z rodakami w ambasadzie. Rozmawialiśmy o potrzebach i obszarach , w których potrzebne jest wsparcie aktywności Polonii. Mocno został podkreślony np. brak nauczycieli języka polskiego w kilku miejscowościach , gdzie chcą się go uczyć dzieci i dorośli.

Związek Polaków skupia obecnie 14 lokalnych filii, jest jedną z 19 organizacji mniejszości narodowych w Rumunii, od 1993 r. jest członkiem Rady Mniejszości Narodowych. Od 1990 r. prawie nieprzerwanie posiada swojego reprezentanta w Parlamencie Rumunii.

25 lat działalności Związku Polaków w Rumunii to Domy Polskie w prawie wszystkich skupiskach mniejszości polskiej, niezliczone inicjatywy i zrealizowane projekty kulturalne, oświatowe, edukacyjne, 24 lata miesięcznika „Polonus”, Dni Polskie i sympozja polsko-rumuńskie, działalność zespołów ludowych „Sołonczanka” i „Mała Pojana”, dbałość o nauczanie języka polskiego i o przekazywanie najważniejszych wartości najmłodszemu pokoleniu. A wszystko to z myślą o zachowaniu i kultywowaniu polskich tradycji, języka ojczystego i wiary przodków.