2015-06-08

Sekretarz Stanu w MinisterstwieSportu i Turystyki z wizytą w Stalowej Woli

Sekretarz Stanu w MinisterstwieSportu i Turystyki z wizytą w Stalowej Woli

8-go czerwca 2015 roku z mojej inicjatywy i Pana Benedykta Sobczyńskiego V-ce Prezesa Międzyszkolnego Klubu Sportowego SPARTA odbyło się spotkanie z Panem Bogusławem Ulijaszem Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki w Międzyszkolnym Klubie Sportowym SPARTA w Stalowej Woli.
Rok 2015 został ogłoszony przez Ministra Sportu i Turystyki Rokiem Lekkoatletyki. Pan Minister odpowiadał na pytania, przedstawił programy,
z których mogą skorzystać samorządowcy przy budowie i remoncie infrastruktury sportowej. Wskazał również programy dotyczące realizacji projektów miękkich dedykowane trenerom, animatorom sportu. W spotkaniu uczestniczyli Starosta Powiatu Stalowowolskiego, wójtowie gmin lub ich przedstawiciele, trenerzy, prezesi klubów sportowych, dyrektorzy szkół.