2015-08-01

1 sierpnia 1944 - PAMIĘTAJMY

1 sierpnia 1944 - PAMIĘTAJMY

1-go sierpnia 2015 roku zapaliłam znicze na grobach powstańców na Powązkach, m.in. na grobie K.K. Baczyńskiego, który pytał przejmująco w wierszu "Pokolenie", "czy nam postawią ,z litości chociaź ,nad grobem krzyż".Wraz z asystentami i współpracownikami odwiedziliśmy w powiecie stalowowolskim i sąsiednich miejsca pamięci o tych , którzy zginęli za ojczyznę.Walka o wolność ,którą podejmowały kolejne pokolenia, to mistyczny sens naszego narodowego trwania, "genesis z ducha", a pamięć o tych , którzy stawali do boju to nasze dziedzictwo , dookreślenie tego, kim jesteśmy.

 

"Nas nauczono. Trzeba zapomnieć,
żeby nie umrzeć rojąc to wszystko.
Wstajemy nocą. Ciemno jest, ślisko.
Szukamy serca - bierzemy w rękę,
nasłuchujemy: wygaśnie męka,
ale zostanie kamień - tak - głaz.
I tak staniemy na wozach, czołgach,
na samolotach, na rumowisku,
gdzie po nas wąż się ciszy przeczołga,
gdzie zimny potop omyje nas,
nie wiedząc: stoi czy płynie czas.
Jak obce miasta z głębin kopane,
popielejące ludzkie pokłady
na wznak leżące, stojące wzwyż,
nie wiedząc, czy my karty iliady
rzeźbione ogniem w błyszczącym złocie,
czy nam postawią, z litości chociaż,
nad grobem krzyż."

K.K. Baczyński - "Pokolenie"