2015-08-08

"JARMARKI BRZEŹNICKIE"

8-go sierpnia 2015 r. na placu obok Domu Kultury w Brzeźnicy odbyły się pierwsze „Jarmarki Brzeźnickie”. Organizatorami byli: Wójt Gminy Dębica, Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica oraz Sołtysi i Rady Sołeckie Brzeźnicy oraz Brzeźnicy Woli. Podczas Jarmarków każdy mógł nie tylko zobaczyć na czym polegały dawne profesje, ale również spróbować swoich sił w rzemiośle. Brzeźnica jest jedną z najstarszych wsi gminy Dębica, powstałą w XI w. na dawnym szlaku handlowym biegnącym wzdłuż Wisły i Wisłoki do Bałtyku. W nawiązaniu do tych tradycji zaproszeni rękodzielnicy zaprezentowali bogactwo kultury regionu dębickiego w tym sztukę i rzemiosło.  W ramach Wioski Ginących Zawodów, przygotowano wystawę przedstawiającą zawody: bednarza, kołodzieja, kowala, szewca, masarza, trakowego, cieśli oraz pokaz „od ziarna do chleba”. Dzięki temu można było dowiedzieć się jak dawniej wyglądała praca na polskiej wsi.

Obowiązkowym elementem Jarmarków była degustacja żurku Brzeźnickiego. Każdy z odwiedzających mógł skosztować regionalnych potraw przygotowanych przez Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Brzeźnicy.