2015-08-28

ZNAMY JUŻ "Lady D." PODKARPACIA

ZNAMY JUŻ

28-go sierpnia 2015 roku został rozstrzygnięty konkurs „Lady D. im. Krystyny Bochenek”, który organizowałam wraz z Panem Maciejem Szymańskim Dyrektor Oddziału Podkarpackiego PFRON w Rzeszowie. Celem konkursu było uhonorowanie niepełnosprawnych kobiet wnoszących istotny wkład w różne dziedziny życia społecznego. Wojewódzka gala finałowa konkursu odbyła się na Uniwersytecie Rzeszowskim. Honorowy patronat nad konkursem sprawowała Elżbieta Łukacijewska Poseł do Parlamentu Europejskiego.

Laureatki zostały wybrane prze kapitułę konkursu w pięciu kategoriach:
• "Dobry start" – kategoria dla dziewcząt i kobiet w wieku od lat 16 do 26 działających w różnych obszarach życia społecznego.
• "Kultura i sztuka" – kategoria dla kobiet działających w obszarze kultury i sztuki,
• "Sport" – kategoria dla kobiet działających w obszarze sportu,
• "Życie społeczne" – dla kobiet działających w organizacjach i instytucjach na rzecz osób niepełnosprawnych lub innych osób, albo przedsięwzięć społecznie użytecznych.
• "Życie zawodowe" – kategoria dla kobiet pracujących zawodowo na rzecz osób niepełnosprawnych.

W kategorii „Dobry Start” tytuł honorowy Lady D. Podkarpacia 2015 otrzymała Pani Paulina Molicka - studentka I roku studiów magisterskich Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku filologia polska. Pani Paulina interesuje się dziennikarstwem, nagrała wywiady z wieloma znanymi aktorami, statystowała w kilku odcinkach serialu „Czas honoru”. Oprócz dziennikarstwa, Pani Paulina rozwija swoje pasje poprzez pisanie recenzji książek oraz publikowanie opowiadań. Jest autorką bloga „niepełnosprawna w sieci”, w którym pokazuje czytelnikom, że pomimo wielu trudności można spełniać swoje marzenia i cieszyć się życiem.

W kategorii „Kultura i Sztuka” tytuł honorowy Lady D. Podkarpacia 2015 otrzymała Pani Agata Widlarz - studentka II roku filologii polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego, lecz jej pasją nie jest język tylko muzyka. Od 5. roku życia gra na fortepianie zaś od 7 lat uczy się śpiewu w Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie. Wystąpiła na wielu koncertach i w wielu spektaklach. Pani Agata śpiewa także w projektach muzycznych organizowanych przez Fundację PRO OMNIBUS” w Ciechocinku. Zdobyła wiele wyróżnień na festiwalach muzycznych, ogólnopolskich i międzynarodowych.

W kategorii „Sport” tytuł honorowy Lady D. Podkarpacia 2015 otrzymała Pani Monika Młot. Pani Monika Młot jest aktywnym członkiem i zawodnikiem Przemyskiego Klubu Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „Podkarpacie”. Sport jest jej pasją, szczególnie strzelectwo, w którym osiąga bardzo wysokie wyniki. Pani Monika otrzymała wiele wyróżnień za osiągnięcia sportowe. W 2014 r. zdobyła 3 złote medale w Drużynowych Mistrzostwach Polski w Strzelectwie Laserowym oraz srebrne i brązowe medale w Strzelectwie Pneumatycznym. Oprócz działalności sportowej, Pani Monika ma duże zasługi w dziedzinie kultury, bierze udział w przeglądach muzycznych i występach.

W kategorii „Życie Społeczne” tytuł honorowy Lady D. Podkarpacia 2015 otrzymała Pani Barbara Bień - dziennikarka promująca profilaktykę raka piersi i narządów rodnych. Licznymi publikacjami i audycjami uczyniła wiele dobrego dla szerokiej rzeszy ludzi znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych. W 1998 r. założyła i do 2007 r. pełniła funkcję Prezesa Stowarzyszenia Amazonek Powiatu Mieleckiego. W 2003 r. zainicjowała potrzebę utworzenia związku stowarzyszeń a po dwóch latach starania doprowadziła do zarejestrowania Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Mieleckiego skupiając obecnie 33 organizacje o bardzo zróżnicowanym przekroju działalności, do 2012 r. była Prezesem Forum, obecnie pełni funkcję V-ce Prezesa.

W kategorii „Życie Zawodowe” tytuł honorowy Lady D. Podkarpacia 2015 otrzymała Pani Elżbieta Chmura - bibliotekarka pracująca w Bibliotece Publicznej w Pustkowie-Osiedlu. Aktywnie działa w Stowarzyszeniu „Milenium – Brzeźnica 2007”. Książki to jej pasja, propaguje ideę czytelnictwa wprowadzając programy dotyczące bajek i baśni w przedszkolu, organizuje szereg konkursów czytelniczych zarówno dla dzieci, jak i młodzieży. Jest wolontariuszką wielu akcji charytatywnych na rzecz dzieci chorych m.in. na mukowiscydozę. „Jej krótkie co prawda rączki – obejmują i zataczają bardzo duży krąg, który rozświetla, cieszy i jednoczy małych i dużych”.

Kapituła konkursu przyznała również WYRÓŻNIENIE SPECJALNE za szczególne i wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na Podkarpaciu, które przypadło Pani Sylwii Murdzy-Chrobak, która od lat 60 zaczęła organizować życie kulturalne na Ziemi Dębickiej. Działa charytatywnie na rzecz Polaków na Litwie oraz Ukrainie. Łączy środowisko lokalne: rodziny osób starszych, młodzież szkolną oraz wolontariuszy. Jest założycielką Zespołu Ludowego MORSY, którego działalność jest często nagradzana. Aktywnie uczestniczy w propagowaniu skutecznej walki z rakiem piersi i prężnie działa w Dębickim Stowarzyszeniu „Amazonki”. Za swoją działalność otrzymała liczne nagrody i wyróżnienia.

Podczas gali specjalne podziękowania otrzymały wolontariuszki działające na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie województwa podkarpackiego. Wśród nich znalazły się:

  • Pani Barbara Baranowska – założycielka Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ruchowo „SONIR” w Stalowej Woli, od 2013 r. pełni funkcję Prezesa Stowarzyszenia. Organizuje rajdy turystyczne, swoją działalnością ukazuje możliwość samodzielnego podróżowania i zwiedzania miejsc niedostępnych dla osób niepełnosprawnych jeżdżących na wózkach inwalidzkich.
  • Pani Maria Kasprowicz – Prezese Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Szansa” w Stalowej Woli, prowadzi jednocześnie w ramach działalności Stowarzyszenia Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej, oferując w ten sposób kompleksową pomoc dzieciom zagrożonym niepełnosprawnością i niepełnosprawnym. Pani Maria Kasprowicz z powodzeniem integruje środowisko osób niepełnosprawnych, działa na rzecz ochrony ich zdrowia i rehabilitacji leczniczej.
  • Pani Elżbieta Kęsik – w latach 2007-2015 sprawowała funkcję Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy, została odznaczona  medalem „Zasłużony dla kultury polskiej” przez Ministra Kultury, zorganizowała wiele imprez i koncertów charytatywnych, m.in. koncert na rzecz dzieci chorych na mukowiscydozę pn. „Anioły są takie ciche…”.
  • Marta Polniaszek – uczennica III klasy II Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Jana Twardowskiego w Dębicy, została w tym roku nagrodzona w etapie powiatowym Konkursu „8 Wspaniałych” za swoją działalność na rzecz osób szczególnej troski.
  • Pani Anna Wójcik – Prezes Dębickiego Koła Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, wspiera osoby bezdomne, starsze, samotne, niepełnosprawne. Dzięki staraniom Pani Ani oraz przy poparciu władz samorządowych powstał Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Pielęgnacyjny w Dębicy, skupiający osoby potrzebujące, chore oraz niepełnosprawne.
  • Pani Ewa Ziajko – Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stalowej Woli. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu Pani Ewy, uczestnicy warsztatów znajdują się co roku w czołówce prestiżowego Konkursu pt. „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”. Pani Kierownik z sukcesem aktywizuje podopiecznych oraz pomaga im włączyć się w życie społeczne.

Wszystkie Panie, które otrzymały tytuł Lady D. przechodzą do kolejnego etapu konkursu na szczeblu krajowym, który odbędzie się 23 września w Warszawie.

http://rzeszow.tvp.pl/21415912/choc-same-sa-niepelnosprawne-zmieniaja-swiat-na-lepsze