2015-09-13

Czytanie "Lalki" B. Prusa w Stalowej Woli

Czytanie

Narodowe czytanie „Lalki” B. Prusa zostało u nas w Stalowej Woli ciekawie zaaranżowane w Bibliotece Międzyuczelnianej. W odkrywaniu na nowo humoru Prusa, ciekawych refleksji o naturze człowieka i wciąż aktualnie brzmiących tez gospodarczych, finansowych , politycznych i narodowych uczestniczyłam, czytając fragment o romantycznym szaleństwie Wokulskiego. Jako niepoprawna idealistka jednak bardziej lubię Rzeckiego.
A spośród cytatów z całej twórczości Prusa dwa odpowiadają mi w sposób szczególny:


„Ach, gdyby tylko nie ta kropla żalu , tak mała, a tak gorzka”
„Nie myśl o szczęściu. Nie przyjdzie – nie zrobi zawodu; przyjdzie – zrobi niespodziankę”.