2015-09-27

Nagrody Świętego Michała - rozdane

Nagrody Świętego Michała - rozdane

26-go września w Strzyżowie miałam przyjemność odebrać w imieniu Ministra Sprawiedliwości Borysa Budki nagrodę Świętego Michała. Nagroda przyznawana jest osobie fizycznej, prawnej, fundacji lub stowarzyszeniu za szczególne osiągnięcia w takich sferach życia jak: kultura; oświata i wychowanie; sport, turystyka i rekreacja; opieka społeczna; samorządność; wolontariat; bezpieczeństwo i zdrowie publiczne; mecenat; inne osiągnięcia zasługujące na wyróżnienie. Odebrałam również podziękowanie od Burmistrza Miasta Mariusza Kawy za działanie na rzecz przywrócenia Sądu Rejonowego w Strzyżowie. Zgodnie z zapewnieniem pana ministra Budki Sąd Rejonowy w Strzyżowie zostanie przywrócony z dniem 1 stycznia 2016 roku. Mam nadzieję, że pan poseł Gowin zrozumiał , że ta jego sztandarowa reforma na pewno nie przyniosła spodziewanych rezultatów i oszczędności.