2009-05-14

Niepełnosprawni na rynku pracy - gorąca dyskusja w Rzeszowie. Niezwykła inicjatywa Dębiczan.

12 maja 2009 r. w Rzeszowie odbyło się ważne spotkanie na temat funkcjonowania osób niepełnosprawnych na rynku pracy oraz wsparcia władz publicznych dla organizacji pozarządowych pomagających osobom niepełnosprawnym. Gospodarzem spotkania była pani poseł Renata Butryn - członek Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, a jej gośćmi - pani poseł Elżbieta Łukacijewska, pan Jarosław Duda - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, jednocześnie Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, pan poseł Sławomir Piechota - przewodniczący sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, przedstawiciele organizacji pozarządowych działających w różnych obszarach na rzecz osób niepełnosprawnych oraz pracodawcy.Poseł Łukacijewska w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na szczególną sytuację osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy, podkreślając jednocześnie, że wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych w Polsce należy do najniższych w Europie i wynosi od kilku lat kilkanaście procent, a w rozwiniętych krajach UE pracuje co druga osoba niepełnosprawna. Dyskusja na temat zatrudniania osób niepełnosprawnych dotykała różnych problemów i była głęboko merytoryczna. Mówiono m. in. o systemie pomocy wykraczającym poza wsparcie z ustawy rehabilitacyjnej,o warunkach rejestrowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w systemie telepracy. Dużo uwagi poświęcono barierom na jakie napotykają osoby niepełnosprawne w dostępie do otwartego rynku pracy.Minister Jarosław Duda mówił o projektach rozporządzeń Rady Ministrów dotyczących ulg dla pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnością.W spotkaniu wzięli także udział przedstawiciele Dębickego Koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. Pani prezes - Anna Wójcik, poruszyła problem niepełnosprawności bezdomnych , którzy nie mogą korzystać z wielu form pomocy adresowanych do osób niepełnosprawnych. Przedstawiła także interesujący projekt, którego realizacji podjęło się Towarzystwo.Koło w Dębicy postanowiło utworzyć w zespole budynków po byłym hotelu i stołówce pracowniczej PKP 150 miejsc godnego życia dla osób starszych i chorych, biednych i samotnych , niepełnosprawnych.Powstanie tam Zakład Opiekuńczo - Leczniczy i Pielęgnacyjny z mieszkaniami chronionymi dla małżeństw starszych i niepełnosprawnych, z pełnym zapleczem socjalnym; z pokojami dla osób niepełnosprawnych poruszających się samodzielnie ,ale z różnych przyczyn pozbawionych opieki , której potrzebują; z salami rehabilitacyjnymi i salami terapii zajęciowej. Będą też pokoje dla osób leżących oraz poruszających się tyko przy pomocy innych osób i będzie zapewniona całodobowa opieka medyczna. Inicjatywa ta jest niezwykle cenna i należy życzyć pomysłodawcom pomyślnego przebiegu jej realizacji.

Druga część spotkania odbyła się w Leżajsku, a tematyką dominującą było funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej w świetle obowiązujących przepisów, a w szczególności standaryzacja DPS-ów oraz bieżące ich funkcjonowanie i finansowanie.
Oba spotkania cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i pani poseł Renata Butryn obiecała zorganizować podobne konferencje jesienią 2009r.