DLACZEGO WARTO GŁOSOWAĆ NA RENATĘ BUTRYN:

Małgorzata Kidawa - Błońska
Marszałek Sejmu RP

 

Elżbieta Łukacijewska
Poseł do Parlamentu Europejskiego

Antoni Rusinek
Prezes HSW S.A.